Eindcontroles na asbestsanering

Wanneer door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau een onderzoek is uitgevoerd en de bevindingen zijn omschreven in het asbestinventarisatierapport, zal de sanering door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf gedaan moeten worden.

Het is van belang dat nadat het asbest gesaneerd is, een goede onafhankelijke controle wordt uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium om te bepalen of de situatie weer veilig is. MMLab kan deze eindcontroles uitvoeren om zo te kunnen beoordelen of de locatie waar het asbest gesaneerd is, vrij betreden kan worden.

Vanuit de wetgeving kan een onderscheid gemaakt worden tussen twee situaties:

  • Asbestsanering binnen: hierbij voert het laboratorium een visuele inspectie uit naar locaties waar het asbest aanwezig was. Zo kan worden beoordeeld of dit goed verwijderd is en kan onderzocht worden of in stof en gruis, of op plekken waar asbestverdachte vezels achter kunnen blijven, geen restanten van asbest meer aanwezig zijn. Als de visuele inspectie geen afwijkingen te zien geven, moeten in bepaalde gevallen luchtmetingen worden uitgevoerd (wettelijke verplichting). Tijdens de luchtmeting wordt door een luchtmonsterpomp lucht aangezogen waarbij asbestverdachte vezels in het filter opgevangen worden. Als de luchtmonsterpomp lang genoeg de lucht heeft aangezogen, wordt het filter geanalyseerd. Daarna wordt onderzocht of nog asbestverdachte vezels aanwezig zijn op het filter welke mogelijk een risico vormen voor de gezondheid. Indien de luchtmeting goed is (vezelconcentratie beneden de norm), kan de werklocatie worden vrijgegeven en kunnen derden de locatie vrij betreden.
  • Asbestsanering buiten: hierbij wordt alleen een visuele inspectie uitgevoerd om zodoende duidelijk te krijgen of asbesthoudende restanten nog aanwezig zijn en geen risicovolle situaties meer kunnen optreden. Als de de geïnspecteerde locatie door de analist wordt goedgekeurd, dan kan de locatie vrij betreden worden door derden.

De werkzaamheden worden uitgevoerd conform NEN 2990.

Geïnteresseerd?

Neem contact met ons op via telefoonummer

088 4636920

Laat een bericht achter

Uw gegevens worden niet in een database opgeslagen of voor
commerciële doeleinden gebruikt.