Analyses / laboratorium

MMLab is geaccrediteerd voor het uitvoeren van diverse monsteranalysemethodes. Deze methodes kunnen worden gebruikt om aan te tonen of in een specifiek materiaal (materiaalmonster) asbest aanwezig is. Hierin kan er een onderverdeling gemaakt worden tussen materiaal-, kleef- en luchtmonsters.

Materiaalmonsters:

Wanneer door een inspecteur een asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen, kan hier een monstername van plaatsvinden. Het monster wordt dubbel verpakt en ingeleverd bij het laboratorium, waarna middels specifieke microscopiemethodes onderzocht wordt of dat het hier gaat om asbestvezels die verwerkt zijn in het materiaal alsmede om welk soort asbest het gaat.

De werkzaamheden worden uitgevoerd conform NEN 5896.

Kleef- en luchtmonsters:

Wanneer op een locatie beschadigd asbest is geconstateerd, kan het zijn dat een risicobeoordeling moet worden uitgevoerd.

Om een goed beeld te kunnen vormen van de aanwezige risico’s, worden monsters genomen welke door een Scanning Elektronen Microscoop (SEM) geanalyseerd worden. Deze monsters kunnen omschreven worden als kleefmonsters (potentieel risico, aantonen of asbestvezels zich op de grond bevinden in de nabijheid van de bron) en luchtmonsters (actueel risico, aantonen in hoeverre asbestvezels in de lucht aanwezig zijn).

De werkzaamheden worden uitgevoerd conform NEN-ISO 14966 en NEN-ISO 16000-27.

Geïnteresseerd?

Neem contact met ons op via telefoonummer

088 4636920

Laat een bericht achter

Uw gegevens worden niet in een database opgeslagen of voor
commerciële doeleinden gebruikt.