Oranje en Erasmus

In 2019 is Oranje in opdracht van het Erasmus MC gestart met het circulair slopen van het oude Dijkzigt ziekenhuis en de daarbij behorende bijgebouwen te Rotterdam. Het project bestaat uit verschillende fasen en activiteiten. Het totale werk zal medio 2023 moeten zijn afgerond.

Na de 1e fase waarbij de circulaire materialen zijn verwijderd, vindt de asbestsanering plaats. Gezien de complexiteit van de gebouwen en de hoeveelheid asbest die is toegepast, vergt dit veel kennis en ervaring om deze werkzaamheden op een veilige en verantwoorde wijze te saneren. In het gebouw is op verschillende locaties een beschermde laag van spuitasbest aangebracht, wat inhoudt dat het gebouw onder asbestcondities moet worden geamoveerd. In samenspraak met Inspectie ISZW en een HVKér zijn de plannen opgesteld en goedgekeurd.

MMLab is door Oranje benaderd om de vrijgavemetingen te verzorgen. Dit zijn veelal risicoklasse 2A metingen van grote asbestcontainments. Door middel van een goede samenwerking tussen de verschillende partijen kan deel voor deel worden vrijgegeven waarna de volgende fase van de werkzaamheden gestart kan worden.

Omdat Oranje en MMLab in het verleden al veel met elkaar hebben samengewerkt (o.a. tijdens de asbestsanering van het voormalig ziekenhuis Spittaal te Zutphen), verloopt de samenwerking naar volle tevredenheid.