Schone lei

Net voor de kerst hebben wij het mooie nieuws mogen ontvangen dat de RVA al onze afwijkingen uit 2020 heeft opgeheven. Wij zijn 2021 daarom met een schone lei gestart.

IHM (Inventory of Hazardous Materials)

Binnen de AM-P Groep wordt momenteel naar kansen gekeken, in samenwerking met een partner uit de maritieme branche, voor het uitvoeren van IHM-onderzoeken. Dergelijke onderzoeken zijn eigenlijk een verlengstuk van wat wij als asbestadviesbureau al dagelijks doen. Inmiddels zijn 3 personen opgeleid om de inspecties uit te kunnen voeren. De IHM-inspecteur bereidt de werkzaamheden voor

Nieuwe collega’s

Ondanks de Coronacrisis zitten we bij de AM-P groep niet stil en hebben wij de afgelopen maanden met trots een aantal nieuwe collega’s kunnen verwelkomen binnen ons bedrijf. Op verschillende afdelingen zijn de medewerkers gestart en is het opleidingsprogramma in gang gezet.  Wij wensen onze nieuwe collega’s heel veel succes met hun nieuwe uitdagingen.

Conditiemetingen Schipholtunnel

In Nederland zijn vier grote spoortunnels van voor 1994 welke overigens kunstwerken worden genoemd. Deze tunnels zijn allemaal asbesthoudend. In alle vier de tunnels hebben wij werkzaamheden uitgevoerd sinds 2006. De betreffende tunnels zijn: Schipholtunnel; HEM-tunnel; Velsertunnel en de Willemstunnel. In de Schipholtunnel zijn verschillende asbestbronnen aanwezig. Wij voeren in opdracht van de beheerder periodieke

Informatiewinning en samenwerking asbestinventarisatie

Eind juni 2020 hebben wij als samenwerkende partners de eerste update gegeven omtrent de asbesthoudende tegellijm welke steeds vaker naar voren komt in gebouwen en objecten. De afgelopen maanden zijn wij bezig geweest om meer informatie in te winnen over de aanwezigheid van deze toepassing inclusief mogelijke kenmerken van deze toepassing. Als partners hebben wij

Project Betondorp

Begin 2020 is AM-P benaderd door een van onze opdrachtgevers om mee te denken over de asbestinventarisatie van de woningen binnen het project ‘Betondorp’ te Amsterdam. Het project omvat de renovatie van ruim 500 zogenaamde jaren ’30 woningen. De woningen worden verduurzaamd middels het vervangen van de beglazing en de volledige draaiende delen, het aanbrengen

Uitslag jaarlijkse kwaliteitscontroles MMLab en AM-P Milieu

Voor het uitvoeren van werkzaamheden in de asbestketen (zoals asbestinventarisaties, asbestmonsteranalyses en eindcontroles na afloop van asbestsaneringen) moeten bedrijven voldoen aan gestelde wet- en regelgeving. Dit betekent dat ieder jaar naast een eigen interne controle ook een onafhankelijk en onpartijdig deskundige organisatie een controle uitvoert.   Hierbij wordt gecontroleerd of bedrijven voldoen aan de gestelde

Met hetzelfde doel voor een ander doel

Vanuit woningstichting Maasdelta wordt jaarlijks een evenement georganiseerd. Samen met het team “de Heavenly Stars” fietsen zij de Alpe D ‘Huzes om geld bijeen te brengen voor het goede doel. Leden welke mee willen doen, proberen op allerlei manier geld bijeen te brengen. Een van de acties is het verkopen van kruidnoten. De AM-P groep

Asbest actualisatieonderzoek

AM-P heeft onlangs voor een grote opdrachtgever in Zuid-Holland een actualisatieonderzoek voor asbest ter plaatse van 8 gebouwen uitgevoerd. Het actualisatieonderzoek was noodzakelijk omdat de geldigheid van het rapport binnenkort zou aflopen en de opdrachtgever voor 2021 weer grote renovatieplannen heeft. Met meerdere Dia’s is in een kort tijdsbestek het onderzoek uitgevoerd waardoor de overlast